University of Wroclaw - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page
Welcome to University of Wroclaw Theses Archive

Przesyłanie prac do systemu antyplagiatowego


W godzinach między 03:10 a 4:00 w systemie antyplagiatowym wykonywany jest backup, dlatego też prosimy o nie przesyłanie do systemu antyplagiatowego prac w tym czasie (przycisk "Wyślij zgłoszenie sprawdzenia"), skutkować to będzie nieprawidłowym wygenerowaniem raportu.

Archive of Diploma Theses :: APD 6.5.2.0-0 (2020-01-02) :: contact